Historik om RapidH0

— Om RapidH0 —

Denna text är kopierad från RapidH0:s  gamla hemsida.

RapidHO bildades 1996 och har som mål att i modell bygga och bevara samt bedriva trafik på den nu nerlagda järnvägslinjen ”Strängnäs – Åkers Styckebruk – Läggesta – Mariefred”. Även om detta inte är en exakt skalenlig modell av järnvägen, så visar den i varje fall lite av hur det såg ut någon gång innan den började läggas ned på 60-talet.

Att just denna sträcka valdes beror på två saker, närheten till verkligheten och att föreningen hoppas kunna få ev. ekonomiska bidrag utav Strängnäs Kommun och de eventuella företag som kommer att synas som i modeller i landskapet.

På det begränsade utrymmet av totalt 52m² försöker vi att få in så mycket som möjligt ifrån verkligheten och det är inte lätt. Stationerna Eskilstuna och Södertälje är bara dolda vändslingor då dessa av utrymmesskäl helt enkelt inte för plats.

Flera av de lok och vagnar som trafikerade järnvägen finns idag att köpa som modeller. RapidHO önskar finna finansiärer eller sponsorer som kan hjälpa till med inköp av dessa modeller då de är väldigt dyra. Tillsvidare bedriver vi blandad tågtrafik – med både svenska och utländska lok och vagnar.

RapidHO har vid flera tillfällen framträtt med demobana vid olika utställningar och arrangemang. Vi har bl. a varit på biblioteket, ”Präntaren” (innecentrat), deltagit på Ångans Dag i Mariefred och Mälardagen i Strängnäs vid flera tillfällen.

År 2003 satsade RapidHO på en egen marknad, ”Strängnäs Tåghobbymarknad” som gick av stapeln i slutet på februari, en marknad som enligt alla deltagande var en succé. Vår marknad har vi hållit årligen sedan starten.

2006 och 2007 fanns även uppvisning av både anläggningar och modulbanor, något som vi kommer att fortsätta med för att erbjuda vår publik en varierande möjlighet att se och handla tåg. Marknaden infaller årligen i slutet på februari eller början på mars. Läs mer under Tåghobbymarknaden.

Fast material som köps och byggs in i anläggningen, spår, växlar, hus mm ägs av klubben gemensamt.

Rullande material ägs av var och en och tas lämpligen med till våra kör kvällar.