Historik om EMJK

Dagboksanteckningar från bildandet av Eskilstuna Modelljärnvägsklubb, EMJK

2008-04-03 — 2008-05-15
Genom etableringen av modelljärnvägsbutiken ”Tågcentralen” har många av Eskilstunas modell-”rallare” hittat en gemensam träffpunkt, inte minst genom Anders och Karins kompetens och gästfrihet. Möjligheterna att bilda en klubb i Eskilstuna har diskuterats av och till, men en liten ”kärntrupp” har tagit initiativet till bildandet av en modelljärnvägsklubb i Eskilstuna. Första träffen var den 3 april 2008 och då mötte c:a 25 intresserade upp. En arbetsgrupp om 4 personer utsågs till att utveckla idén på en klubb. Planen var att klubben, om intresse fanns, officiellt skulle bildas i samband med Munktellmuseets årligen återkommande höst-”mässa” med inriktning på ånga, tåg och modellbygge, den 4 oktober. Innan dess skulle förutsättningarna stötas och blötas under minst 3 allmänna träffar. Träff nr två planerades till torsdagen 15 maj 2008 kl 18.00 och platsen var ”Värjan” (Medborgarkontoret Centrum) på Alva Myrdals gata 5. Intresseinriktningarna och erfarenheterna är många: Likström/växelström – Digitalt/analogt – Småskaligt/storskaligt – Avancerade byggare och gröna amatörer.

2008-05-15 — 2008-06-10
Arbetet med bildande av en modelljärnvägsklubb rullar på. På klubb-/medlemsmötet 2008-05-15 ventilerades bl a följande frågor: Efter en kort diskussion beslöts att klubbens namn ska vara Eskilstuna Modelljärnvägsklubb Ett förslag tillstadgar presenterades. Utan att utesluta några intressen beslöts att den första inriktningen blir modulbygge i skala 1:87, förslagsvis med både 2- och 3-rälssystem. Lokalfrågan bedömdes inte vara så akut. En lokal med plats för en egen klubbana är orealistiskt i detta tidiga startskede. I första hand söks en mindre ”bygg”-lokal. En del av klubbens projekt och medlemmarnas utveckling kanske kan ske i studiecirkelform.

2008-06-10 — 2008-08-21
2008-06-10 företogs ett studiebesök till SWB, Sällskapet Westerås Banbyggare. C:a 12 medlemmar hörsammade inbjudan till ett studiebesök hos SWB. SWB har lokalproblem och disponerar nu en tillfällig lokal i 1 till 1,5 år där man trots allt är i full gång med att bygga upp ett Bergslagen i miniatyr. Vi fick sakkunnig information och många tips om banbygge i modulform. Mälar Modul Möte (MMM) är en virtuell förening som skapat en norm för hur man kan bygga moduler som går att koppla ihop till en större bana. Observera att medlemskapet är individuellt men genom att gå med i MMM får du tillgång till ytterligare information och ett diskussionsforum. I övrigt: Arbetet med bildande av klubben rullar på. Ett reviderat förslag till stadgar finns nu att begrunda.

2008-08-21 — 2008-09-23
Arbetet med klubbildningen ”tuffar” vidare. På medlemsmötet 2008-08-21 diskuterades åter stadgarna och ett litet ”ska” byttes till ett ”bör” i avsnittet om att styrelseuppdragen ”ska” eller ”bör” cirkulera mellan medlemmarna. Teknikgruppen (Jonas och Patrik) presenterade på ett professionellt sätt grunderna och skillnaderna i analog och digital styrning av en modelljärnväg och även skillnaderna mellan Märklins Motorolabaserade system och det mer generella DCC-systemet. Rolf Svensson presenterade en möjlig lösning på lokalfrågan. ABF har en lokal i källaren på ”ABF”-huset (gamla Sparbanken), som vi kanske kan få disponera. Motprestation kommer att bli att vi driver en del av vår verksamhet i studiecirkelform. I samband med arrangemanget av Modelldagen på Munktellmuseet ska vi också ha vårt första formella ”års”-möte för att bilda klubben och för att utse den första ”riktiga” styrelsen. Beslöts också att klubben ska vara representerad med en ”monter” på Modelldagen.

2008-09-23 – 2008-10-14
2008-09-23 ”besiktades” den tilltänkta klubb- och studiecirkellokalen i ABF-huset och lokalen utföll till belåtenhet. Under kvällen samlades man också i ”bikupor” för att ytterligare diskutera klubbens inriktning och medlemmarnas önskemål om verksamheten.

2008-10-04
Eskilstuna Modelljärnvägsklubb, EMJK, bildas. Den första tiden disponeras den tidigare nämnda lokalen i källaren hos ABF. Inledningsvis är det i huvudsak spårläggning och dimensioneringen av modulerna som står på agendan.

2009-04-23
F r o m 2009-04-23 flyttar verksamheten till ”Örnborgen”, Unga Örnars fastighet i Hällby och där kan det handgripliga snickrandet ta fart.

2010 sen höst
Rapid-H0’s bana i Strängnäs rivs och valda delar flyttas över till Skogsängen

2010-12-01
Kontrakt tecknat på nya lokalen i Skogsängen

2011-01-13
Samgående med Rapid-H0 blir fastslaget vid det extra föreningsmötet.

Denna text är hämtad från vår gamla hemsida i EMJK