Om oss

Här hittar ni kontaktuppgifter samt lite historik om de respektive föreningarna EMJK och RapidHO, denna information kommer succesivt att uppdateras.